sierpień 2015

Naszej osiedle w naszych rękach

Sąsiadko! Sąsiedzie!

Już blisko dwa lata temu, my, Mieszkańcy osiedla, podpisaliśmy akty notarialne. Pomimo tego, będąc właścicielami mieszkań, a tym samym Członkami Wspólnoty Osiedla Tęczowego, nie mamy bezpośredniego wpływu na sprawy związane z Naszym osiedlem.

Sprawowana władza jest w rękach dewelopera, który stworzył kontrolowaną przez siebie spółkę – firmę GAMA, powierzając jej zarząd nad osiedlem oraz wyznaczył zaufaną sobie firmę administrującą PR-Estate. Dokumenty należące do Naszej Wspólnoty, które pomimo dużych utrudnień udało się Nam zweryfikować, znajdują się obecnie w siedzibie firmy DOLCAN, a kontakt z Zarządem, możliwy jest jedynie przez pełnomocników, czytaj pracowników firmy DOLCAN.

Niżej wymienione umowy z firmami świadczącymi usługi na terenie Naszego osiedla, dotyczące:
– administrowania osiedlem – PR-ESTATE, Piotr Rafałko, wynagrodzenie 60 gr/m2/m-c
– sprzątania osiedla – BLASK, Piotr Rafałko, wynagrodzenie 12 538 zł brutto/m-c
– ochrony osiedla – POLESCORT, Majchrzak Sławomir Andrzej, wynagrodzenie 11 138 zł brutto/m-c

Zarząd GAMA zawarł w Naszym imieniu, tym samym wpisując w nich niekorzystny dla Naszej Wspólnoty, aż półroczny okres wypowiedzenia.

Pomimo uchwały zakazującej zawierania nowych umów, podjętej na zebraniu Właścicieli w roku 2014,
Zarząd podpisał w dniu 1. czerwca 2015 roku nową umowę z firmą POLESCORT. Umowa ta dotyczy jedynie dozoru osiedla i opiewa na kwotę nieadekwatną do rzeczywistego zakresu świadczonych usług.

Zatem czy chcesz, aby nadal:

 • deweloper kontrolował Nasze osiedle poprzez sprawowanie Zarządu powierzonego, podpisując umowy z zaprzyjaźnionymi firmami: Gama, PR-Estate, Blask?
 • osiedlem kierował nieznany Nam Zarząd, który nawet nie raczył się przedstawić i ani razu nie uzyskał absolutorium na dorocznym zebraniu Właścicieli, a kontakt z nim był utrudniony, wręcz niemożliwy?
 • nie było możliwości szybkiego wglądu do dokumentów Wspólnoty i weryfikacji zawartych przez Zarząd umów z firmami obsługującymi Nasze osiedle? (wniosek o wgląd do umów został rozpatrzony po upływie 50 dni, jednocześnie wydany został Nam zakaz fotografowania umów Naszej Wspólnoty!)
 • terminy zebrań były ustalane tak, aby uczestniczyło w nich jak najmniej Właścicieli (ostatnie zwołane zebranie odbyło się 30.04.2015 r. – przed długim weekendem majowym)?
 • nie było szybkiej i adekwatnej reakcji na poważne usterki? (dla przykładu: brama garażowa była zepsuta i otwarta przez TYDZIEŃ! – czego skutkiem była kradzież motocykla z garażu)
 • jakość usług sprzątania, konserwacji oraz dozoru osiedla, była niewspółmierna do kosztów?
  (dla przykładu: oferta dozoru Naszego osiedla wraz z monitoringiem, sprawowana przez Solid Security wynosi 10 tys. zł brutto – obecnie płacimy 12 538 zł brutto bez monitoringu!)

I tak można by wymieniać w nieskończoność…

Dzięki wspólnej inicjatywie Mieszkańców Osiedla Tęczowego, chcemy podjąć kolejną, skuteczną próbę odwołania Zarządu powierzonego – firmy GAMA, a tym samym powołać Zarząd składający się
z Właścicieli mieszkających na osiedlu, którzy wspólnie z Mieszkańcami będą decydować o sprawach Wspólnoty Osiedla Tęczowego oraz sprawować nadzór nad pracą administratora i firm świadczących usługi dla Naszej Wspólnoty i dla Nas samych.

Dodatkowym wsparciem inicjatywy Mieszkańców w sprawie odwołania Zarządu powierzonego jest nowelizacja ustawy o własności lokali podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31.07.2015 r.,
wg której każdy Właściciel miejsca postojowego w garażu G1 lub G2 ma 1 głos, a nie jak to miało miejsce wcześniej, Właściciel każdego miejsca miał udział w części 1/123 lub 1/86, a cały garaż miał jeden głos.
W poprzednich próbach odwołania Zarządu, deweloper posiadając kilka niesprzedanych miejsc, głosował
na NIE, co skutkowało brakiem jednomyślnego głosu w części garażowej – w chwili obecnej Nam to nie grozi!

Obecne zapisy w znacznym stopniu ułatwiają Nam przegłosowanie uchwały, pod jednym warunkiem. Najskuteczniejszą metodą głosowania, jest zebranie od Mieszkańców pełnomocnictw do głosowania, tak, aby przed zebraniem mieć pewność, iż posiadamy wystarczającą ilość głosów, w postaci pełnomocnictw, która umożliwi Nam podjęcie uchwały w tej sprawie. Wymagane jest przekroczenie progu 50,1% udziałów. Podpisanie pełnomocnictwa przez Właściciela nie wyklucza możliwości jego udziału w głosowaniu, obecność tejże osoby na zebraniu jest równoznaczna z wycofaniem pełnomocnictwa i bezpośrednim oddaniem głosu na zwołanym zebraniu.

Wnioskujemy o zwołanie zebrania w pierwszym tygodniu października, jednakże termin i miejsce zebrania zależy od Zarządu, a zawiadomienie potwierdzające jego zwołanie zostanie dostarczone
do skrzynek pocztowych poprzez administratora.

Zaczynając od 3. września do dnia zebrania, od poniedziałku do piątku, Mieszkańcy zbierający pełnomocnictwa zapukają do Twoich drzwi w godzinach 19-21, w celu jego podpisania i odebrania. Zawarte w pełnomocnictwie informacje pochodzą z ksiąg wieczystych, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi i zweryfikowanie ich poprawności.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na odbiór pełnomocnictwa:
pisząc na adres info@osiedle-teczowe.waw.pl
dzwoniąc pod numer 530 014 572

Podpisane pełnomocnictwo można wrzucić do skrzynek Mieszkańców:
7A / 14, 9 / 17, 9A / 21, 13 / 5, 13A / 14
Skrzynki te oznaczone są okrągłą białą naklejkę z literą P

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnomocnictwa osobiście, prosimy
o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia szczegółów odbioru.

Status ilości zebranych pełnomocnictw można śledzić online na stronie
www.osiedleteczowe.weebly.com

Jeżeli losy Naszej Wspólnoty nie są Ci obojętne, podpisz i przekaż Nam swoje pełnomocnictwo, aby odwołać dotychczasowy Zarząd, tym samym umożliwiając:
– powołanie Zarządu złożonego z Właścicieli mieszkających na osiedlu
– utworzenie funduszu remontowego poprzez obniżenie obowiązującej stawki za administrowanie osiedlem z obecnej 60 gr/m2 do 45 gr/m2 i przeniesienie wygospodarowanej oszczędności w wysokości 15 gr/m2 na poczet funduszu remontowego;
– podpisanie umowy z profesjonalną firmą ochroniarską, która zapewni Nam bezpieczeństwo, a także dodatkowe zabezpieczenie w postaci grupy interwencyjnej oraz monitoring osiedla i powierzchni garażowych, gwarantując niższe niż obecnie koszty.
– podpisać umowę ze sprawdzoną firmą sprzątającą, która będzie na bieżąco rozliczana z wykonanych prac
– podpisanie umowy z doświadczoną i niepowiązaną z deweloperem firmą administrującą, która:

 • będzie odpowiedzialnie i rzetelnie dbać o Nasze osiedle, co przełoży się na jakość świadczonych usług
  i wygląd osiedla, a tym samym zagwarantuje niższe koszty w porównaniu do bieżących;
 • przejmie pełną dokumentację dotyczącą osiedla, zweryfikuje ją ze stanem faktycznym, wykaże nieprawidłowości i zgłosi istniejące usterki do dewelopera, następnie skutecznie będzie domagać się ich usunięcia w ramach rękojmi, a w ostateczności, wkroczy na drogę sądową;
 • zagwarantuje odpowiedzialne gospodarowanie funduszami Naszej Wspólnoty oraz wsparcie prawne
  dla nowego Zarządu;
 • ustanowi dyżury administratora na terenie osiedla 2 razy w tygodniu po 4 godziny;
 • wdroży e-kartotekę, za pomocą której każdy z Mieszkańców uzyska za pomocą komputera lub smartfona dostęp online do historii rozliczeń, bieżących rachunków, głosowania nad uchwałami, zgłaszania usterek i śledzenia ich statusów na bieżąco, a co najważniejsze możliwość komunikowania się z administratorem.

Kategoria sprawy organizacyjne komentarze 2 »