sprawy organizacyjne

Naszej osiedle w naszych rękach

Sąsiadko! Sąsiedzie!

Już blisko dwa lata temu, my, Mieszkańcy osiedla, podpisaliśmy akty notarialne. Pomimo tego, będąc właścicielami mieszkań, a tym samym Członkami Wspólnoty Osiedla Tęczowego, nie mamy bezpośredniego wpływu na sprawy związane z Naszym osiedlem.

Sprawowana władza jest w rękach dewelopera, który stworzył kontrolowaną przez siebie spółkę – firmę GAMA, powierzając jej zarząd nad osiedlem oraz wyznaczył zaufaną sobie firmę administrującą PR-Estate. Dokumenty należące do Naszej Wspólnoty, które pomimo dużych utrudnień udało się Nam zweryfikować, znajdują się obecnie w siedzibie firmy DOLCAN, a kontakt z Zarządem, możliwy jest jedynie przez pełnomocników, czytaj pracowników firmy DOLCAN.

Niżej wymienione umowy z firmami świadczącymi usługi na terenie Naszego osiedla, dotyczące:
– administrowania osiedlem – PR-ESTATE, Piotr Rafałko, wynagrodzenie 60 gr/m2/m-c
– sprzątania osiedla – BLASK, Piotr Rafałko, wynagrodzenie 12 538 zł brutto/m-c
– ochrony osiedla – POLESCORT, Majchrzak Sławomir Andrzej, wynagrodzenie 11 138 zł brutto/m-c

Zarząd GAMA zawarł w Naszym imieniu, tym samym wpisując w nich niekorzystny dla Naszej Wspólnoty, aż półroczny okres wypowiedzenia.

Pomimo uchwały zakazującej zawierania nowych umów, podjętej na zebraniu Właścicieli w roku 2014,
Zarząd podpisał w dniu 1. czerwca 2015 roku nową umowę z firmą POLESCORT. Umowa ta dotyczy jedynie dozoru osiedla i opiewa na kwotę nieadekwatną do rzeczywistego zakresu świadczonych usług.

Zatem czy chcesz, aby nadal:

 • deweloper kontrolował Nasze osiedle poprzez sprawowanie Zarządu powierzonego, podpisując umowy z zaprzyjaźnionymi firmami: Gama, PR-Estate, Blask?
 • osiedlem kierował nieznany Nam Zarząd, który nawet nie raczył się przedstawić i ani razu nie uzyskał absolutorium na dorocznym zebraniu Właścicieli, a kontakt z nim był utrudniony, wręcz niemożliwy?
 • nie było możliwości szybkiego wglądu do dokumentów Wspólnoty i weryfikacji zawartych przez Zarząd umów z firmami obsługującymi Nasze osiedle? (wniosek o wgląd do umów został rozpatrzony po upływie 50 dni, jednocześnie wydany został Nam zakaz fotografowania umów Naszej Wspólnoty!)
 • terminy zebrań były ustalane tak, aby uczestniczyło w nich jak najmniej Właścicieli (ostatnie zwołane zebranie odbyło się 30.04.2015 r. – przed długim weekendem majowym)?
 • nie było szybkiej i adekwatnej reakcji na poważne usterki? (dla przykładu: brama garażowa była zepsuta i otwarta przez TYDZIEŃ! – czego skutkiem była kradzież motocykla z garażu)
 • jakość usług sprzątania, konserwacji oraz dozoru osiedla, była niewspółmierna do kosztów?
  (dla przykładu: oferta dozoru Naszego osiedla wraz z monitoringiem, sprawowana przez Solid Security wynosi 10 tys. zł brutto – obecnie płacimy 12 538 zł brutto bez monitoringu!)

I tak można by wymieniać w nieskończoność…

Dzięki wspólnej inicjatywie Mieszkańców Osiedla Tęczowego, chcemy podjąć kolejną, skuteczną próbę odwołania Zarządu powierzonego – firmy GAMA, a tym samym powołać Zarząd składający się
z Właścicieli mieszkających na osiedlu, którzy wspólnie z Mieszkańcami będą decydować o sprawach Wspólnoty Osiedla Tęczowego oraz sprawować nadzór nad pracą administratora i firm świadczących usługi dla Naszej Wspólnoty i dla Nas samych.

Dodatkowym wsparciem inicjatywy Mieszkańców w sprawie odwołania Zarządu powierzonego jest nowelizacja ustawy o własności lokali podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31.07.2015 r.,
wg której każdy Właściciel miejsca postojowego w garażu G1 lub G2 ma 1 głos, a nie jak to miało miejsce wcześniej, Właściciel każdego miejsca miał udział w części 1/123 lub 1/86, a cały garaż miał jeden głos.
W poprzednich próbach odwołania Zarządu, deweloper posiadając kilka niesprzedanych miejsc, głosował
na NIE, co skutkowało brakiem jednomyślnego głosu w części garażowej – w chwili obecnej Nam to nie grozi!

Obecne zapisy w znacznym stopniu ułatwiają Nam przegłosowanie uchwały, pod jednym warunkiem. Najskuteczniejszą metodą głosowania, jest zebranie od Mieszkańców pełnomocnictw do głosowania, tak, aby przed zebraniem mieć pewność, iż posiadamy wystarczającą ilość głosów, w postaci pełnomocnictw, która umożliwi Nam podjęcie uchwały w tej sprawie. Wymagane jest przekroczenie progu 50,1% udziałów. Podpisanie pełnomocnictwa przez Właściciela nie wyklucza możliwości jego udziału w głosowaniu, obecność tejże osoby na zebraniu jest równoznaczna z wycofaniem pełnomocnictwa i bezpośrednim oddaniem głosu na zwołanym zebraniu.

Wnioskujemy o zwołanie zebrania w pierwszym tygodniu października, jednakże termin i miejsce zebrania zależy od Zarządu, a zawiadomienie potwierdzające jego zwołanie zostanie dostarczone
do skrzynek pocztowych poprzez administratora.

Zaczynając od 3. września do dnia zebrania, od poniedziałku do piątku, Mieszkańcy zbierający pełnomocnictwa zapukają do Twoich drzwi w godzinach 19-21, w celu jego podpisania i odebrania. Zawarte w pełnomocnictwie informacje pochodzą z ksiąg wieczystych, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi i zweryfikowanie ich poprawności.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na odbiór pełnomocnictwa:
pisząc na adres info@osiedle-teczowe.waw.pl
dzwoniąc pod numer 530 014 572

Podpisane pełnomocnictwo można wrzucić do skrzynek Mieszkańców:
7A / 14, 9 / 17, 9A / 21, 13 / 5, 13A / 14
Skrzynki te oznaczone są okrągłą białą naklejkę z literą P

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnomocnictwa osobiście, prosimy
o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia szczegółów odbioru.

Status ilości zebranych pełnomocnictw można śledzić online na stronie
www.osiedleteczowe.weebly.com

Jeżeli losy Naszej Wspólnoty nie są Ci obojętne, podpisz i przekaż Nam swoje pełnomocnictwo, aby odwołać dotychczasowy Zarząd, tym samym umożliwiając:
– powołanie Zarządu złożonego z Właścicieli mieszkających na osiedlu
– utworzenie funduszu remontowego poprzez obniżenie obowiązującej stawki za administrowanie osiedlem z obecnej 60 gr/m2 do 45 gr/m2 i przeniesienie wygospodarowanej oszczędności w wysokości 15 gr/m2 na poczet funduszu remontowego;
– podpisanie umowy z profesjonalną firmą ochroniarską, która zapewni Nam bezpieczeństwo, a także dodatkowe zabezpieczenie w postaci grupy interwencyjnej oraz monitoring osiedla i powierzchni garażowych, gwarantując niższe niż obecnie koszty.
– podpisać umowę ze sprawdzoną firmą sprzątającą, która będzie na bieżąco rozliczana z wykonanych prac
– podpisanie umowy z doświadczoną i niepowiązaną z deweloperem firmą administrującą, która:

 • będzie odpowiedzialnie i rzetelnie dbać o Nasze osiedle, co przełoży się na jakość świadczonych usług
  i wygląd osiedla, a tym samym zagwarantuje niższe koszty w porównaniu do bieżących;
 • przejmie pełną dokumentację dotyczącą osiedla, zweryfikuje ją ze stanem faktycznym, wykaże nieprawidłowości i zgłosi istniejące usterki do dewelopera, następnie skutecznie będzie domagać się ich usunięcia w ramach rękojmi, a w ostateczności, wkroczy na drogę sądową;
 • zagwarantuje odpowiedzialne gospodarowanie funduszami Naszej Wspólnoty oraz wsparcie prawne
  dla nowego Zarządu;
 • ustanowi dyżury administratora na terenie osiedla 2 razy w tygodniu po 4 godziny;
 • wdroży e-kartotekę, za pomocą której każdy z Mieszkańców uzyska za pomocą komputera lub smartfona dostęp online do historii rozliczeń, bieżących rachunków, głosowania nad uchwałami, zgłaszania usterek i śledzenia ich statusów na bieżąco, a co najważniejsze możliwość komunikowania się z administratorem.

Kategoria sprawy organizacyjne komentarze 2 »

Po zebraniu wspólnoty

Jesteśmy po kolejnym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Głosowanie opierało się o wielkość udziałów, przypisanych do każdego z lokali.

Suma udziałów naszego osiedla wynosi 1709821 mkw. Do odwołania zarządu musimy przekroczyć minimum 50% czyli 854910,50

Ogółem oddano 163 Głosy, w tym 161 Głosów za odwołaniem Zarządu Gama i 2 głosy przeciw odwołaniu. Po sprawdzeniu wyników i porównaniu ich z aktualną księgą wieczystą, jeden z głosów (prawie 80 mkw) okazał się głosem nieważnym gdyż nie zostały dopełnione jakieś formalności czy to po stronie Sądu, czy też właściciela nieruchomości.

Podczas weryfikacji, okazało się również, iż przy kilku lokalach są błędy w Dz. II KW, które nie dyskwalifikują głosów, ale należy je poprawić w trybie pilnym. Będziemy się kontaktować bezpośrednio z tymi właścicielami.

Po przeliczeniu otrzymaliśmy wynik 802956 który przelicza się wprost na 46,96%. Zabrakło nam 519,55 mkw mieszkań.

UWAGA !!! Podczas zebrania odkryliśmy bardzo poważny błąd w przygotowaniu list z wartościami udziałów. Bowiem udziały zostały przygotowane przez obecnego Zarządcę i Administratora w sposób łączny z miejscami postojowymi co mogło skutkować zaskarżenie ważności uchwały. Błędne liczby były nam przedstawiane, na zebraniach w kwietniu, czerwcu i lipcu. !!!

Jednak, podczas zebrania Notariusz zapisał, iż pozostałe głosy zostaną uzupełnione w trybie indywidualnego zbierania głosów. Przedstawiciel firmy Gama, udzielił stosownego upoważnienia do zbierania głosów w terminie do 14 sierpnia 2014r.

Tagi: , ,
Kategoria sprawy organizacyjne 1 komentarz »

Kolejne zebranie wspólnoty – 24 lipca 2014

Jak wiecie lub też i nie, 24 lipca odbędzie się kolejne zebranie naszej wspólnoty mieszkaniowej. Głosowane będą uchwały związanie ze zmianą sposobu zarządu – czyli w skrócie nad przejęciem zarządu właścicielskiego nad Osiedlem Tęczowym.

Wyciągając wnioski z porażki poniesionej w głosowaniu 26 czerwca, prosimy Właścicieli o większą mobilizację. Jak zawsze, w razie niemożności osobistego uczestnictwa zachęcamy do udzielenia pełnomocnictwa komuś, kto się na zebranie w 100% wybiera, lub członkowi Rady Osiedla.

Aby zdopingować, po prawej stronie umieściłem licznik odliczający czas do zebrania oraz wykres paskowy. Deklaracje oznaczają osoby, które nie zgodziły się na udzielenie pełnomocnictwa, ale zadeklarowały stuprocentową obecność na zebraniu.

Druk pełnomocnictwa do pobrania

Pytania do Rady Osiedla można kierować na dedykowaną jej skrzynkę: rada@osiedle-teczowe.waw.pl 

 

Warszawa, dn. 11 lipca 2014

Właściciel/ka mieszkania na Osiedlu Tęczowym w Warszawie,
ul. Szczęsna 7,7a,7b,7c,9,9a,11,11a,13,13a

Sąsiadko / Sąsiedzie

Pomimo naszych starań oraz obecności licznych mieszkańców Osiedla Tęczowego podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej, 26 czerwca nie udało się odwołać zarządzającej osiedlem firmy GAMA i wyłonić zarządu właścicielskiego. Do tego, aby uchwały zostały przyjęte a zmiany zaprotokołowane notarialnie zabrakło zaledwie 4% udziałów, co pokazuje jak ważny jest każdy głos!

Kolejna szansa na odwołanie firmy GAMA pojawi się na zebraniu, które odbędzie się już 24 lipca o godz. 18.00.

Pamiętaj, że firma GAMA jako zarządca Osiedla Tęczowego odpowiedzialna jest za wybór firm administrującej osiedlem, sprzątającej i ochroniarskiej. Pomimo, że opłaty za usługi tych firm są stosunkowo wysokie a ich poziom niesatysfakcjonujący są one opłacane z naszych opłat czynszowych, podobnie jak wynagrodzenie samej GAMY, które wynosi ok. 10 tys. zł netto miesięcznie.

Jesteśmy przekonani, że odwołanie firmy GAMA i przejęcie zarządzania osiedlem przez samych mieszkańców znacząco przyczyni się do poprawienia efektywności wydawania środków wspólnoty oraz jakości świadczonych dla niej usług.

Z tego powodu prosimy Cię o obecność na zebraniu lub udzielenie pełnomocnictwa osobie, która będzie dzięki niemu mogła głosować w Twoim imieniu. Jeśli zatem wiesz, że osobiście nie weźmiesz udziału w zebraniu – przekaż Nam swój głos!

Uzupełnione o Twoje dane pełnomocnictwo możesz wrzucić je do skrzynki pocztowej poniższych członków Rady Osiedla:

ul. Szczęsna 7 m.17
ul. Szczęsna 9A m. 13
ul. Szczęsna 13A m. 9

UWAGA! Jeśli właścicielem mieszkania jest więcej niż jedna osoba to każda z nich jest zobowiązana do udzielenia pełnomocnictwa w swoim imieniu!

Jeśli zaś na zebranie wybiera się tylko jeden ze współwłaścicieli mieszkania to pozostali powinni przekazać mu swoje pełnomocnictwa, aby notariusz policzył pełen udział za dany lokal!

Z góry dziękujemy za Twoją pomoc i zaangażowanie

Rada Osiedla

 

Kategoria sprawy organizacyjne komentarzy 5 »

Zebranie wspólnoty – dlaczego warto chodzić na wybory?

Jesteśmy po kolejnym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Zebraniu, na którym dokonać się miała zmiana zarządu z powierzonego (powiązana z Dolcanem firma Gama wynajmująca firmę PR-Estate) na nasz własny, właścicielski. Zebraniu, na które zaproszony został notariusz. Zebraniu zorganizowanemu na nasz wniosek w czasie poprzedniego zebrania.

Niestety nie dopisała frekwencja:

wykres1

Na zebraniu oddano głosy za 51,42829% udziałów. Za odwołaniem zarządu powierzonego opowiedzieli się wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy (oraz ci którzy udzielili pełnomocnictwa) w sile 46,70717%, przeciwnego zdania byli przedstawiciele Park Development, do którego należy zaledwie 4,72112% udziałów.

Wynika z powyższego, że po stronie właścicieli znajduje się już ponad 95% udziałów i z taką przewagą w głosowaniu moglibyśmy wygrać.

wykres2Niestety, do skutecznej zmiany sposobu sprawowania zarządu potrzebny jest głos ponad 50% udziałów – przegraliśmy zatem. Problemem jak widać okazała się frekwencja – zabrakło zaledwie kilku mieszkań.

Termin następnego zebrania na którym podejmiemy kolejną próbę zamiany zarządu to 24 lipca 2014. Pamiętaj, że nie musisz stawiać się osobiście – wystarczy udzielenie pełnomocnictwa.

Nie chodzi tu też o to, by gnębić lub mścić się na kimkolwiek, tylko po prostu zgodnie z zasadą samorządności przejąć  kontrolę nad tym co nasze – w końcu to właściciele zadbają o swoje lepiej niż niż jakakolwiek zewnętrzna firma.

 

 

Tagi: , ,
Kategoria sprawy organizacyjne bez komentarza »

Zebranie właścicieli 26 czerwca 2014

Zgodnie z informacją przekazaną Mieszkańcom przez Administratora:

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Tęczowe”

Zgodnie z unormowaniem przyjętym w art. 31 oraz art. 32 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 80 poz. 903), Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Tęczowe zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Szczęsnej 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 11, 11a , 13, 13a.

Zebranie z udziałem Notariusza odbędzie się w dniu 26 czerwca o godz. 18:00
w sali konferencyjnej nr 107b Uczelni im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany sposobu sprawowania Zarządu nieruchomości wspólnej
5. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
6. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
7. Wolne wnioski

Zaproszenie na zebranie oraz projekty proponowanych uchwał otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych do dnia 17 czerwca 2014.

podpisano – Administrator Marta Chuda

Przedstawiam także komunikat Rady Osiedla, w której skład wchodzą mieszkańcy:

Warszawa, dn. 16 czerwca 2014

Właściciel/ka mieszkania na Osiedlu Tęczowym w Warszawie,
Ul. Szczęsna 7,7a,7b,7c,9,9a,11,11a,13,13a

Sąsiadko / Sąsiedzie

26 czerwca odbędzie się kolejne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Tęczowe. Podczas tego
zebrania jako Rada Osiedla wniesiemy do porządku punkt ws. podjęcia przez członków wspólnoty uchwały o odwołaniu zarządu powierzonego – firmy GAMA oraz powołaniu zarządu właścicielskiego wybranego podczas głosowania spośród Nas wszystkich.

Jako posiadaczce / posiadaczowi mieszkania przysługuje Ci prawo do głosowania ws. każdej z uchwał, a Twój głos będzie proporcjonalny do udziałów posiadanych we wspólnocie. Udziały te wynikają z aktów notarialnych – im większe mieszkanie, tym większa waga głosu. Aby uchwały miały moc zagłosować za nimi muszą osoby posiadające łącznie min. 50% udziałów we wspólnocie.

Jak wiesz część największych mieszkań należy wciąż do dewelopera, dlatego tak ważny jest każdy głos! Im więcej mieszkańców weźmie udział w głosowaniach, tym większa szansa na przeprowadzenie zmiany i przejęcie kontroli nad sprawami Nas wszystkich. Dlatego też serdecznie prosimy Cię o obecność na zebraniu.

Rozumiemy, że z różnych względów możesz nie móc się na nim pojawić. Dlatego też przygotowaliśmy wzór pełnomocnictwa, dzięki któremu wskazana przez Ciebie osoba będzie mogła oddać głos w Twoim imieniu. Ważne, aby była to osoba, która na pewno pojawi się na zebraniu, bo pełnomocnictwa nie można przekazać osobie trzeciej.

Jeśli zatem wiesz, że osobiście nie weźmiesz udziału w zebraniu – przekaż swój głos, który pomoże Nam przeprowadzić uchwały po myśli i w interesie wszystkich mieszkańców Osiedla Tęczowego. Swoje uzupełnione pełnomocnictwo wraz z pierwszą stroną Aktu Notarialnego możesz przekazać wskazanej przez siebie osobie, która przyniesie je ze sobą na zebranie albo wrzucić je do jednej ze skrzynek pocztowych poniższych członków Rady Osiedla:

ul. Szczęsna 7 m.17
ul. Szczęsna 9A m. 13
ul. Szczęsna 13A m. 9

Nie czekaj na ostatnią chwilę, bo liczy się każdy ważny głos.

UWAGA! Jeśli właścicielem mieszkania jest więcej niż jedna osoba to każda z nich jest zobowiązana do udzielenia pełnomocnictwa w swoim imieniu!

Z góry dziękujemy za Twoją pomoc i zaangażowanie
Rada Osiedla

Druk pełnomocnictwa dostępny jest do pobrania: pelnomocnictwo

Gorąco zachęcam wszystkich Sąsiadów do wzięcia sprawy w swoje ręce!

Kategoria sprawy organizacyjne bez komentarza »