Artykuły z katergorii ‘sąsiedzkie włochy’

Głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego

Ruszyło głosowanie w ramach procedury budżetu obywatelskiego we Włochach. Wśród propozycji znalazły się m.in.: ukwiecenie ul. Dźwigowej i ul. Globusowej oraz placu przy PKP Włochy, Wi-fi w Parku Kombatantów, słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców oraz wiele propozycji sportowych i kulturalno-integracyjnych.

Lista wszystkich projektów, na które można głosować we Włochach:
http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/425,projekty-poddane-pod-glosowanie.html
Jak głosować?
Ponieważ w dzielnicy Włochy budżet został podzielony na 4 obszary, wybierz obszar, na który będziesz oddawał swoje głosy. Możesz wybrać tylko jeden: Stare Włochy, Nowe Włochy, Niskie Okęcie lub Wysokie Okęcie. Sprawdź, które projekty podobają Ci się najbardziej. Będziesz mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos.

Od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosuj na projekty przez stronę: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie/
Możesz także przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. (kartę do głosowania można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców). Możesz również zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w godzinach jego pracy.
  • Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko na 5 projektów w wybranym przez siebie obszarze!
  • Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz lub zagłosujesz na różne sposoby, np. elektronicznie, korespondencyjnie i osobiście, wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.
  • Jeżeli zagłosujesz na więcej niż 5 projektów z każdego obszaru, również Twoje głos nie będzie ważny.
  • Do dnia 15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku!
W dniu 24 czerwca 2014 od godziny 18 przy skrzyżowaniu Szczęsnej i Gryczanej zostanie ustawiony mobilny punkt głosowania (w przypadku dobrej pogody) – tam będzie można zasięgnąć dodatkowych informacji i oddać swój głos. Zachęcam do uczestnictwa w głosowaniu! Jest to realna szansa na zmianę czegoś w naszym krajobrazie.
źródło: http://www.wlochy.org.pl/Dzialalnosc_Stowarzyszenia/Budzet_partycypacyjny/Budzet_obywatelski_we_Wlochach_kiedy_i_na_co_bedziemy_mogli_glosowac_.html

Tagi: , , ,
Kategoria dookoła osiedla, informacje prasowe, wiadomości bez komentarza »

To nas dotyczy – interpelacja w sprawie terenów osiedla

Nasze osiedle powoli przestaje być wyłącznie kolejnym adresem na mapie Warszawy. Do Burmistrza Dzielnicy Włochy wpłynęła niedawno interpelacja w sprawie terenów wokół Osiedla Tęczowego:

Proszę o informację jakie działania zostały podjęte przez Zarząd Dzielnicy Włochy celem zmniejszenia uciążliwości komunikacji drogowej dla mieszkańców, wynikające z inwestycji mieszkaniowej firmy DOLCAN na terenie po zakładach PLASOMAT, która w sposób oczywisty skutkuje zwiększeniem ruchu samochodowego.

Zatwierdzony dla tego terenu w roku 2009 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołajska II przewiduje budowę dróg gminnych rozprowadzających zwiększony ruch lokalny. W jakim zakresie Zarząd Dzielnicy zrealizował lub w jakim terminie zamierza zrealizować infrastrukturę techniczną przewidzianą w planie dla obsługi tej inwestycji?

Proszę o przedstawienie przez Zarząd Dzielnicy posiadanych analiz: technicznej na temat zmian w natężeniu ruchu na okolicznych ulicach lokalnych po zakończeniu kolejnych etapów tej inwestycji oraz ekonomicznej – na temat kosztów (i terminów) budowy nowo projektowanych dróg na obszarze ograniczonym : ul.Cegielniana – Przesmyk – Gryczana-Drukarzy.

Czy Zarząd Dzielnicy podejmował działania (i jakie) mające na celu  realizację budowy przystanku kolejowego  na odcinku pomiędzy stacją Włochy i Warszawa Zachodnia.

Na podstawie wniosków o pozwolenia na budowę i wiedzy z innych źródeł, proszę o przekazanie posiadanej przez Zarząd Dzielnicy informacji na temat usługowych zamierzeń inwestycyjnych na terenie pomiędzy ul. Cegielnianą a projektowanymi ulicami  2KDL i 27 KD-PJ (obszar 19.1U  planu Mikołajska II).

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Interpelacja ta została złożona przez Radną Jolantę Piecuch. Pani Jolanta Piecuch oprócz zasiadania w Radzie Dzielnicy (jako radny niezrzeszony) jest także prezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, które od lat działa na rzecz lokalnej społeczności. Zgodnie z prawem Burmistrz jest zobowiązany do przekazania pytań odpowiednim komórkom i udzielenia odpowiedzi, których treść zostanie opublikowana w BIPie.

Przypomnę, że chodzi o drogę, która jest w planach zagospodarowania przestrzennego – wówczas ul. Osiedlowa stałaby się przelotową oraz byłaby szansa na uporządkowanie obecnego bałaganu na terenach przyległych do linii kolejowej.

pzp

Kilka lat temu Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy podejmowało działania mające na celu zagospodarowanie terenu po upadłej fabryce Plasomat na potrzeby terenów zielonych. Pomimo deklaracji wsparcia ze strony władz miasta, teren został sprzedany deweloperowi, który wybudował tu… Osiedle Tęczowe 🙂 Jedną z bieżących inicjatyw Stowarzyszenia jest zagospodarowanie terenów po ogródkach działkowych przy ul. Kosmosu, o czym wkrótce.

Tagi: , ,
Kategoria dookoła osiedla, informacje prasowe bez komentarza »