Zebranie właścicieli 26 czerwca 2014

Zgodnie z informacją przekazaną Mieszkańcom przez Administratora:

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Tęczowe”

Zgodnie z unormowaniem przyjętym w art. 31 oraz art. 32 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U. Nr 80 poz. 903), Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Tęczowe zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Szczęsnej 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 11, 11a , 13, 13a.

Zebranie z udziałem Notariusza odbędzie się w dniu 26 czerwca o godz. 18:00
w sali konferencyjnej nr 107b Uczelni im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany sposobu sprawowania Zarządu nieruchomości wspólnej
5. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
6. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie powołania Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
7. Wolne wnioski

Zaproszenie na zebranie oraz projekty proponowanych uchwał otrzymacie Państwo do skrzynek pocztowych do dnia 17 czerwca 2014.

podpisano – Administrator Marta Chuda

Przedstawiam także komunikat Rady Osiedla, w której skład wchodzą mieszkańcy:

Warszawa, dn. 16 czerwca 2014

Właściciel/ka mieszkania na Osiedlu Tęczowym w Warszawie,
Ul. Szczęsna 7,7a,7b,7c,9,9a,11,11a,13,13a

Sąsiadko / Sąsiedzie

26 czerwca odbędzie się kolejne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Tęczowe. Podczas tego
zebrania jako Rada Osiedla wniesiemy do porządku punkt ws. podjęcia przez członków wspólnoty uchwały o odwołaniu zarządu powierzonego – firmy GAMA oraz powołaniu zarządu właścicielskiego wybranego podczas głosowania spośród Nas wszystkich.

Jako posiadaczce / posiadaczowi mieszkania przysługuje Ci prawo do głosowania ws. każdej z uchwał, a Twój głos będzie proporcjonalny do udziałów posiadanych we wspólnocie. Udziały te wynikają z aktów notarialnych – im większe mieszkanie, tym większa waga głosu. Aby uchwały miały moc zagłosować za nimi muszą osoby posiadające łącznie min. 50% udziałów we wspólnocie.

Jak wiesz część największych mieszkań należy wciąż do dewelopera, dlatego tak ważny jest każdy głos! Im więcej mieszkańców weźmie udział w głosowaniach, tym większa szansa na przeprowadzenie zmiany i przejęcie kontroli nad sprawami Nas wszystkich. Dlatego też serdecznie prosimy Cię o obecność na zebraniu.

Rozumiemy, że z różnych względów możesz nie móc się na nim pojawić. Dlatego też przygotowaliśmy wzór pełnomocnictwa, dzięki któremu wskazana przez Ciebie osoba będzie mogła oddać głos w Twoim imieniu. Ważne, aby była to osoba, która na pewno pojawi się na zebraniu, bo pełnomocnictwa nie można przekazać osobie trzeciej.

Jeśli zatem wiesz, że osobiście nie weźmiesz udziału w zebraniu – przekaż swój głos, który pomoże Nam przeprowadzić uchwały po myśli i w interesie wszystkich mieszkańców Osiedla Tęczowego. Swoje uzupełnione pełnomocnictwo wraz z pierwszą stroną Aktu Notarialnego możesz przekazać wskazanej przez siebie osobie, która przyniesie je ze sobą na zebranie albo wrzucić je do jednej ze skrzynek pocztowych poniższych członków Rady Osiedla:

ul. Szczęsna 7 m.17
ul. Szczęsna 9A m. 13
ul. Szczęsna 13A m. 9

Nie czekaj na ostatnią chwilę, bo liczy się każdy ważny głos.

UWAGA! Jeśli właścicielem mieszkania jest więcej niż jedna osoba to każda z nich jest zobowiązana do udzielenia pełnomocnictwa w swoim imieniu!

Z góry dziękujemy za Twoją pomoc i zaangażowanie
Rada Osiedla

Druk pełnomocnictwa dostępny jest do pobrania: pelnomocnictwo

Gorąco zachęcam wszystkich Sąsiadów do wzięcia sprawy w swoje ręce!

Dodaj komentarz Trackback

Dodaj komentarz